Gospodarka odpadami - opłaty

Gospodarka odpadami - opłaty
2024-02-27
Stawka opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024r.
Gospodarka odpadami - opłaty
2022-12-29
Stawka opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023r.
Gospodarka odpadami - opłaty
2022-01-19
Terminy płatności
Gospodarka odpadami - opłaty
2021-12-31
Stawka opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r.
Gospodarka odpadami - opłaty
2020-12-18
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami - opłaty
2019-08-21
Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami - opłaty
2019-06-10
Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami - opłaty
2014-08-25
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami - opłaty
2014-02-17
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej