Gospodarka komunalna - organizacja ruchu

Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2024-04-18
Montaż oznakowania w ciągu dróg gminnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-12-14
Montaż oznakowania w ciągu dróg powiatowych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-11-28
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu listopadzie
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-11-23
Montaż oznakowania w ciągu dróg gminnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-09-26
Odnowienie oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-09-26
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Nowowiejskiej i Starowiejskiej w miejscowości Bezrzecze
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2023-09-26
Odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-12-22
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu grudniu
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-11-16
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu listopad
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-09-20
Odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-03-08
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu lutym
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-03-08
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Akacjowej w miejscowości Mierzyn
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-02-16
Organizacja ruchu pomiędzy miejscowością Dobra a miejscowością Buk
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-02-16
Organizacja ruchu w miejscowości Redlica
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-02-03
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Weleckiej w miejscowości Mierzyn
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-02-03
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Zeusa w miejscowości Mierzyn
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2022-02-03
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Kolorowa w miejscowości Mierzyn
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-12-23
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Poziomkowej w miejscowości Dobra
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-12-23
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Nowowiejskiej w miejscowości Bezrzecze
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-10-26
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu październiku
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-10-26
Naprawa oraz montaż dodatkowego oznakowania drogowego na terenie gminy Dobra w miesiącu wrześniu
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-10-26
Odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-05-21
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Bociana w miejscowości Dołuje
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-02-08
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Weleckiej, Mierzyńskiej i Milenijnej w miejscowości Mierzyn
Gospodarka komunalna - organizacja ruchu
2021-01-04
Organizacja ruchu w ciągu ulicy Komercyjnej w miejscowości Mierzyn

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej