Gmina Dobra

Kategoria > Informacje ogólne
Gmina Dobra

Gmina Dobra jest malowniczą gminą wiejską położoną pomiędzy Miastem Szczecin oraz granicą polsko – niemiecką, od południa i północy graniczącą z gminami Police i Kołbaskowo. W jej skład wchodzi 17 miejscowości, tworzących 12 sołectw: Bezrzecze, Buk, Dobra, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica, Wołczkowo.

Obszar gminy obejmuje 110,28 km² zróżnicowanego geograficznie terenu, którego aż 25% stanowią lasy.  Duże zalesienie występuje zwłaszcza w północno-zachodniej części Gminy obejmującej Puszczę Wkrzańską oraz otulinę ptasiego rezerwatu przyrody Świdwie.  Rezerwat ten jest miejscem lęgu orła białego - będącego symbolem państwowości polskiej. Cały ten obszar, wraz z granicznym jeziorem Stolsko, kusi amatorów turystyki pieszej i rowerowej pięknem natury oraz cennymi zabytkami architektonicznymi.
Bogactwem tego terenu jest również dzika przyroda z przepięknymi lasami pełnymi zwierzyny i grzybów. Otulina Rezerwatu Świdwie to wymarzone miejsce dla miłośników ptaków, z możliwością obserwacji żurawi, czapli, oraz orła bielika. Warto wspomnieć, że niemal do samej granicy rezerwatu, przez dużą część Gminy Dobra prowadzi ścieżka rowerowa, z której chętnie korzystają mieszkańcy, także sąsiednich gmin.

Gmina Dobra to jednak nie tylko piękna przyroda, ale także świetne miejsce do prowadzenia inwestycji. Dobrze rozwinięta, stale rozbudowywana infrastruktura drogowa, a także świetne położenie Gminy sprawiły, że kojarzona jest ona z miejscem przyjaznym biznesowi. Dowodem zaradności mieszkańców Gminy, a także o świetnym klimacie dla przedsiębiorców jest fakt, że blisko, co trzeci mieszkaniec Gminy Dobra prowadzi własną działalność gospodarczą.

Charakterystycznym dla Gminy Dobra jest stały, obserwowany od kilkunastu lat wzrost liczby mieszkańców. Możliwość obcowania z przyrodą, połączona z bezpośrednim sąsiedztwem Miasta Szczecin sprawia, że ludzie chętnie wybierają Gminę Dobra, jako miejsce do życia.

Wzrost liczby mieszkańców wiąże się z koniecznością rozbudowy niezbędnej infrastruktury. W ostatnich latach, duża część budżetu Gminy Dobra przeznaczana jest na inwestycje wpływające na komfort życia mieszkańców. Do powstałych już nowych dróg, chodników, sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, Terenu Sportowo – Rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie, dołączą już wkrótce właśnie budowane: nowoczesna Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną w Mierzynie, międzygminne schronisko dla psów i kotów w Dobrej, a także gminna oczyszczalnia ścieków w Redlicy.

Co ważne, większość opisanych powyżej inwestycji powstaje przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Pozyskując fundusze unijne, Gmina Dobra stawia sobie za cel integrację wszystkich mieszkańców - tych najmłodszych oraz tych trochę starszych. Przykładem takiego działania są projekty „Omnibusy”, „Dobry Przedszkolak”, „Co Jaś zrozumie, to Jan wykorzysta”, których beneficjentami były dzieci, a także projekty „Wioska internetowa”, „Metamorfoza” oraz „Aktywny Senior”, skierowane do osób starszych.

Gmina Dobra jest dynamiczną i nowoczesną gminą, gdzie przyjemnie jest mieszkać, pracować i wypoczywać!

 

Zachęcamy do zapoznania się z folderem promocyjnym gminy Dobra.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej