Gospodarka komunalna - melioracja

Gospodarka komunalna - melioracja
2024-05-27
Konserwacja rowy melioracyjnego Redlica dz. nr 7
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-05-27
Konserwacja rowu odwadniającego przepompownię ścieków bytowych Dobra, ul. Szczęśliwa
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-05-27
Konserwacja rowu melioracyjnego Dobra-Łęgi od ul. Granicznej do m. Płochocin (droga - płyty jomb)
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-03-11
Usunięcie awarii rurociągu drenarskiego Bezrzecze, ul. Górna - Kościelna
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-03-11
Konserwacja rowu melioracyjnego odwadniającego drogę Dobra - Buk
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-03-11
Usunięcie awarii przepustu pod drogą Bezrzecze-Redlica
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-03-11
Usuniecie awarii rurociągu drenarskiego Bezrzecze - ul. Diamentowa
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-02-26
Konserwacja rowów melioracyjnych Dobra, ul. Sportowa
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-02-14
Konserwacja rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż ścieżki rowerowej w m. Buk
Gospodarka komunalna - melioracja
2024-01-10
Konserwacja rowu melioracyjnego "Dołuje"
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-12-11
Usunięcie awarii drenażu Bezrzecze, ul. Jaspisowa
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-12-11
Usunięcie 19 szt. tam bobrowych na rowach melioracyjnych
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-11-30
Konserwacja rowu melioracyjnego Dobra, ul. Dereszowa
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-11-23
Konserwacja rowu melioracyjnego Bezrzecze, ul. Parkowa (Wodociągi)
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-10-06
Konserwacja rowu melioracyjnego Wołczkowo, ul. Gruszkowa-Słoneczna
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-10-06
Awaryjna konserwacja rowu melioracyjnego Dobra, ul. Kaczeńcowa
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-09-19
Konserwacja rowu melioracyjnego Dobra-Łęgi (od ujścia do Małej Gunicy do m. Płochocin - droga płyty jomb)
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-09-05
Usunięcie awarii odwodnienia drogi Mierzyn, ul. Podgórna
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-09-05
Usunięcie awarii drenażu przebiegającego wzdłuż ul. Nowoleśnej w Bezrzeczu
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-08-22
Konserwacja rowu melioracyjnego Wołczkowo, od ul. Lipowej do Strugi Wołczkowskiej
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-08-11
Konserwacja rowu melioracyjnego w Kościnie
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-07-24
Konserwacja rowu melioracyjnego Mierzyn, ul. Tytusa-Wiejska
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-06-19
Konserwacja rowu melioracyjnego odwadniającego drogę Dobra-Buk
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-06-15
Konserwacja rowu melioracyjnego Wołczkowo od Cmentarza (ul. Lipowa) do ul. Zimowej
Gospodarka komunalna - melioracja
2023-05-15
Konserwacja rowów melioracyjnych Łęgi, ul. Zachodnia

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej