Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz.888) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zgodnie z przesłaną ofertą, informujemy, że Firma Berti Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Miłej 1 w Szczecinie prowadzi skup złomu, metali kolorowych, makulatury oraz tworzyw sztucznych, w tym:

-opakowania po nawozach typu Big Bag ( mogą być z folią ),

- folia rolnicza po nawozach,

- folia rolnicza do owijania balotów

oraz za dopłatą ze strony rolnika:

- folia rolnicza (bezbarwna z namiotów, czarna, czarno-biała),

- sznurki i siatki rolnicze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39B lub pod numerem telefonu 91 421 44 43.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej