Zgłoś awarię, usterkę lub inny problem

Kategoria > Informacje ogólne
Zgłoś awarię, usterkę lub inny problem
Lampy uliczne

Zgłoszenie niedziałających lamp zasilanych ze źródeł odnawialnych: tel. 91 311 32 36 oraz 91 311 33 81.
Zgłoszenie awarii lamp zasilanych z sieci elektrycznej: tel. 91 311 32 36 oraz 91 441 05 30 lub bezpośrednio do ENEA Oświetlenie pod nr tel. 91 332 17 77.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszelkie uszkodzenia i awarie sieci wodociągowej należy zgłaszać do gminnego eksploatatora sieci wodociągowych tj. do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. pod nr tel 91 41 84 431 wew. 34 lub poprzez stronę www.woz.pl zakładka ZGŁOŚ AWARIĘ.
Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać do gminnego eksploatatora sieci kanalizacyjnych tj. do firmy Poldek Polikowscy Spółka Jawna tel. 91 311 87 77 lub 508 32 00 50.

Domowe i dzikie zwierzęta

Zobacz co zrobić, gdy znajdziemy błąkającego się psa lub chorego kota - kliknij tutaj
W sprawie dzikich zwierząt należy skontaktować się z Wydziałem ds. Ochrony Środowiska tel. 91 311 23 06, wos@dobraszczecinska.pl
W sprawie padłych zwierząt należy skontaktować się z Wydziałem ds. Obywatelskich tel. 91 311 22 81, wso@dobraszczecinska.pl

Uszkodzony znak, ubytki w gminnych drogach, ścieżki rowerowe

W sprawie uszkodzonych znaków, dziur w gminnych drogach, ścieżek rowerowych - Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji tel. 91 311 32 36, wydzial@dobraszczecinska.pl

Odpady komunalne

Nieodebrane odpady komunalne należy zgłaszać do Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji tel. 91 311 22 81, sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl
Nielegalne wysypiska śmieci należy zgłaszać do Straży Gminnej tel. 91 311 52 56, ekopatrolsg@dobraszczecinska.pl

Komunikacja miejska

Problemy dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej należy zgłaszać pod nr tel. 91 311 30 48.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej