Stawka opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024r.

NOWA STAWKA OPŁATY ORAZ MAKSYMALNA KWOTA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

W ROKU 2024.

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy)  za 1m3 zużytej wody od 1 stycznia 2024

  SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

12,00 zł

36,00 zł

 

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2024 r.  zapłaci miesięcznie nie więcej  niż  175,48 zł.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w roku 2024 wyniesie 1,20 od 1 m3 zużytej wody.

 

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKA

SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

80 l

13,33 zł.

39,99 zł.

120 l

20,00 zł.

60,00 zł.

240 l

40,00 zł.

120,00 zł.

1100 l

183,33 zł.

549,99 zł.

7000 l

1166,66 zł.

3499,98 zł.

Worek 120 l

15,00 zł.

45,00 zł.

     

 Kierownik WGOKiE

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej