Ochotnicze Straże Pożarne

Kategoria > Straż Pożarna
Ochotnicze Straże Pożarne

GZ Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrej

Prezydium Zarządu:
Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobrej - Eugeniusz Wawrzoła
Komendant Gminny, V-ce Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobrej - Jan Suszczyński
Vice Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobrej - Grzegorz Pieszko
Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobrej - Joanna Szumer
Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobrej - Marcin Wysługocki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

ul. Szczecińska 16 B, 72-003 Dobra

e-mail: dobra.straz@gmail.com

Prezes OSP w Dobrej - Eugreniusz Wawrzoła, tel. 512 385 027
V-ce Prezes Naczelnik OSP w Dobrej - Piotr Zygmański, tel. 603 706 814

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie

ul. Lipowa 17 b, 72-003 Wołczkowo

e-mail: ospwolczokowo@wp.pl

Prezes OSP w Wołczkowie - Jan Suszczyński, tel. 502 166 063
V-ce Prezes Naczelnik OSP w Wołczkowie - Marcin Rokitnicki, tel. 693 802 647

Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie

ul. Długa 20 C, 72-006 Mierzyn

e-mail: mierzynosp@gmail.com

Prezes OSP w Mierzynie - Piotr Zygmański, tel. 603 706 814

Numer alarmowy - 112

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej