Zbiórka przeterminowanych leków

Zbiórka przeterminowanych leków

LekiNa terenie Gminy Dobra zbiórka leków odbywa się w pojemnikach przeznaczonych do tego celu usytuowanych w aptekach lub przychodniach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

Nie należy wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.

Wykaz aptek z terenu gminy Dobra, które odbierają tego typu odpady

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej