Wybory Królowej Róż i Różanej Królewny 2019

Wybory Królowej Róż i Różanej Królewny 2019

Serdecznie zapraszamy mieszkanki gminy Dobra i okolic do udziału w wyborach Królowej Róż i Różanej Królewny, które zostaną przeprowadzone podczas Polsko-Niemieckiego VII Festiwalu Róż w dniu 16 czerwca 2019r. na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej 7.

Ocena kandydatek zostanie przeprowadzona wg kryteriów zawartych w poniższych regulaminach.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

  

Regulamin Konkursu o tytuł „Różanej Królewny 2019” podczas VII Polsko – Niemieckiego Festiwalu Róż w dniu 16.06.2019 r.

 1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobra.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 roku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Sportowej 7 w Dobrej.
 3. W Konkursie mogą brać udział dziewczynki w wieku do lat 14.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie stroju z elementami różanymi oraz zgłoszenie swojej kandydatury w dniu 16.06.2019 roku w godzinach 12.45 - 14.30 w punkcie obsługi Konkursu (namiot organizatorów).
 5. Zbiórka zgłoszonych kandydatek o godzinie 15.25 pod sceną przy ul. Sportowej 7 w Dobrej.
 6. Komisja Konkursowa powołana przez Panią Wójt Gminy Dobra dokona oceny kandydatek na podstawie kryteriów określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 7. Kryteria oceny:

- strój - oceniany ze względu na pomysłowość, oryginalność oraz motywy i elementy różane - punktacja od 1 do 5,

- kapelusz/nakrycie głowy - oceniane jest przyozdobienie kapelusza bądź nakrycia głowy, estetyka, naturalność materiału florystycznego - punktacja od 1 do 5,

- inne rekwizyty - dodatkowe od 1 do 5 punktów dodawane są za rekwizyty typu kosz z kwiatami, bukiecik, parasolka itp.

- wdzięk, elegancja i ogólna prezentacja kandydatki - punktacja od 1 do 5.

Tytuł Różanej Królewny 2019 roku zdobędzie kandydatka, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji przyznanej przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

 

Regulamin Konkursu o tytuł „KRÓLOWEJ RÓŻ 2019”  podczas VII Polsko - Niemieckiego Festiwalu Róż w dniu 16.06.2019 r.

 1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobra.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 roku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Sportowej 7 w Dobrej.
 3. W Konkursie mogą brać udział panie od 14 roku życia.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie stroju z elementami różanymi oraz zgłoszenie swojej kandydatury w dniu 16.06.2019 roku w godzinach 12.45 - 14.30 w punkcie obsługi Konkursu (namiot organizatorów).
 5. Zbiórka zgłoszonych kandydatek o godz. 15.25 pod sceną przy ul. Sportowej 7 w Dobrej.
 6. Komisja Konkursowa powołana przez Panią Wójt Gminy Dobra dokona oceny kandydatek na podstawie kryteriów określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 7. Kryteria oceny:

- strój - oceniany ze względu na pomysłowość, oryginalność oraz motywy i elementy różane - punktacja od 1 do 5,

- kapelusz/nakrycie głowy - oceniane jest przyozdobienie kapelusza bądź nakrycia głowy, estetyka, naturalność materiału florystycznego - punktacja od 1 do 5,

- inne rekwizyty - dodatkowe od 1 do 5 punktów dodawane są za rekwizyty typu kosz z kwiatami, bukiecik, parasolka itp.

- wdzięk, elegancja i ogólna prezentacja kandydatki - punktacja od 1 do 5.

Tytuł Królowej Róż 2019 roku zdobędzie kandydatka, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji przyznanej przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej