Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Wołczkowo (tablica nr 1)

Wołczkowo (dawniej Völschendorf)  - stara osada słowiańska, z zachowanym owalnicowym układem ulic i obszernym placem w centralnej części miejscowości. Pierwsze wzmianki sięgają roku 1285, kiedy to szczeciński sołtys Heinrich Barvot podarował dochody z czterech włók ziemi na utrzymanie wikariatu w kościele Mariackim w Szczecinie. Wieś pełniła funkcję służebną – na potrzeby zakonników hodowano bydło, konie, owce i trzodę chlewną. W 1551 roku we wsi gospodarowało czterech zagrodników posiadających gospodarstwa po 21 mórg oraz sześć mniejszych gospodarstw o łącznej powierzchni 33 mórg ziemi. Wraz z rozwojem wsi, przybywało gospodarstw. Pod koniec XVIII wieku we wsi znajdowało się 16 gospodarstw chłopskich, jedno gospodarstwo zagrodnicze i cztery chałupnicze. We wsi funkcjonowały kuźnia, młyn, stolarnia, dom dla ubogich, szkoła i kościół, do którego należało 14 mórg ziemi. O dużym znaczeniu wsi świadczy także fakt, że pracowali w niej w tym czasie rzemieślnicy: tkacz, szynkarz, akuszer, trzech krawców, dwóch szewców, piekarz, stolarz i czterech sklepikarzy. W 1840 roku część ziemi wydzierżawi  W okresie 1815-1918 wieś leżała w granicach administracyjnych Prowincji Pomorze Królestwa Pruskiego (niem. Provinz Pommern, Königreich Preußen ).  Od 1919 r była częścią Republiki Weimarskiej, a następnie III Rzeszy. W 1939 roku we wsi liczącej 630 ha mieszkały 542 osoby.  II wojna światowa obeszła się łagodnie z Wołczkowem. Wieś została zdobyta przez wojska sowieckie w dniu 26 kwietnia 1945 roku bez zniszczeń i wkrótce zasiedlili ją polscy osadnicy ze wszystkich regionów kraju. Po zakończeniu II wojny światowej wieś początkowo nosiła nazwę Wilczkowo. Nazwa Wołczkowo nadana została rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych
z dnia 1 lipca 1947 roku.

Wołczkowo: XIII-wieczny kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z cmentarzem założonym równocześnie z budową świątyni. Kościół zbudowany z granitowych ciosów, z barokowym ołtarzem z XVIII wieku. Przebudowany w 1865 roku. W roku 1900 do kościoła dobudowano wieżę.

Wołczkowo: najokazalsze we wsi zagrody i domy wiejskie, usytuowane po północnej i południowej stronie kościoła, które wybudowane zostały w pod koniec XIX i na początku XX wieku (do pierwszej wojny światowej).

Dobra: ławeczka Elisabeth von Arnim - pomnik/ ławeczka upamiętniający angielską pisarkę australijskiego pochodzenia, późniejszą hrabinę pruską, która w latach 1896 - 1908 żyła w pobliskiej miejscowości Nassenheide (obecnie Rzędziny).

Dobra: kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata (nr rej. zabytków – A-497), zbudowany w połowie XIII wieku z granitowych ciosów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ufundowany w 1727 r. przez właściciela majątku Bogusława Ernesta von Ramin, ozdobiony m.in. tarczami herbowymi rodów von Blankensee i Perband oraz epitafium Bogusława Ernesta von Ramin z drugiej połowy XVIII wieku.

Szczecin: jezioro Głębokie (dawniej Glambeck See), położone na terenie Puszczy Wkrzańskiej, z popularnym kąpieliskiem miejskim, usytuowanym na południowym brzegu jeziora.

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej