Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Rzędziny (tablica nr 9)

Buk: Kościół pw. Antoniego Padewskiego (nr rej.zabytków A-498) – średniowieczny kościół z XIII w. zbudowany z 26 warstw kostki granitowej, bez wydzielonego prezbiterium. We wnętrzu na uwagę zasługuje rzadkie na Pomorzu Zachodnim kamienne epitafium generała-majora Ottona Gustava von Lepel, komendanta twierdzy w Kostrzynie, który zmarł w 1735 r i został pochowany w kościele w Buku.

Dobra: kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata (nr rej. zabytków – A-497), zbudowany w połowie XIII wieku z granitowych ciosów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ufundowany w 1727 r. przez właściciela majątku Bogusława Ernesta von Ramin, ozdobiony m.in. tarczami herbowymi rodów von Blankensee i Perband oraz epitafium Bogusława Ernesta von Ramin z drugiej połowy XVIII wieku.

Łęgi (niem. Laake) - wieś zlokalizowana w miejscu wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego grodu z XI/XII w., odkrytego i opisanego podczas prac archeologicznych w 1893 r. W XIX w. w skład wsi wchodziły trzy folwarki, zwane Laake I, Laake II i Laake III oraz kilka gospodarstw chłopskich. Do początku XX wieku wieś stanowiła część składową majątku ziemskiego w Rzędzinach. Zabudowa wsi przetrwała czasy II wojny światowej bez żadnego uszczerbku.

Rzędziny (Nassenheide)- od XIII do poł. XVII wieku wieś należała do rodu von Ramin. Prawdopodobnie od co najmniej XVI wieku wieś była siedzibą rodu (tzw. „żółtej linii”, wywodzącej się z Buku.  Z końca tego okresu pochodzą wzmianki o istnieniu murowanej kaplicy oraz zamku. W XVII wieku majątek kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 1723 r. został nadany jako lenno rodzinie Lepel, a w 1872 r. trafił w ręce rodziny von Arnim.  W 1896 r. w majątku w Rzędzinach zamieszkała wraz z mężem, pochodząca z Anglii Elisabeth von Arnim, gdzie napisała swoją pierwszą powieść pt. „Elisabeth i jej niemiecki ogród”. Obecnie w Rzędzinach pozostały jedynie fragmenty fundamentów pałacu, który uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej.

Rezerwat Przyrody Świdwie – unikatowy rezerwat ptactwa wodnego i błotnego, zlokalizowany na południowym krańcu Puszczy Wkrzańskiej. Wpisany do rejestru Obszar Natura 2000. W okresie lęgowym to miejsce ponad 160 gatunków ptaków, m.in. orła bielika. Ochroną objęto tutaj m.in. żurawie, wilgi, błotniaki, strumieniówki, derkacze. To ważne żerowisko i miejsce odpoczynku ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią, a basenem Morza Śródziemnego.

Stolec- wieś z okresu średniowiecza, położona na skraju Puszczy Wkrzańskiej, nieopodal jeziora Świdwie. Do 1544 r. pozostawała w rękach rodu von Blankenburg. Następnie przeszła w ręce rodu von Ramin, którego przedstawiciele byli fundatorami wpisanych do rejestru zabytków kompleksu pałacowo-parkowego wraz z folwarkiem oraz kościoła. Na przykościelnym cmentarzu uwagę przyciąga pomnik nagrobny Jürgena Berndta Wilhelma von Ramin z 1792 r., który zmarł tragicznie w wieku 28 lat. We wsi znajduje się przecięte granicą polsko-niemiecką jezioro Stolsko, będące obszar ochronny siedlisk w ramach sieci Obszarów Natura 2000. Nad brzegiem jeziora zlokalizowana jest piaszczysta plaża z infrastrukturą rekreacyjną.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej