Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Dobra (tablica nr 2)

Dobra (dawniej Daber) – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1269 roku. W XIII wieku miejscowość należała do księcia Barnima I. W ciągu XIV wieku rozdysponowana została pomiędzy trzy instytucje kościelne w Szczecinie: klasztor cystersek, kolegiatę mariacką oraz kolegiatę św. Ottona. W 1517 r książę Bogusław X przekazał pozostałą część wsi (18 włók ziemi) rodzinie Nemeken, zamieszkującej wieś co najmniej od XIV wieku. W 1519 roku bracia Nemeken sprzedali część majątku Bertoldowi von Ramin, co zapoczątkowało historię rodu na tym terenie (wg. niektórych źródeł lenno rodu von Ramin w Dobrej sięgało czasów średniowiecza). W II poł. XVII w., po wymarciu rodu Nemeken, część ich ziem, za pośrednictwem zarządu komisarycznego powiatu Randow, przekazana została Bogusławowi Ernestowi von Ramin. W XVIII wieku przedstawiciel rodu - Edward von Ramin w północnej części wsi zbudował pałac w stylu neoklasycystycznym. Z tego okresu zachowały się pozostałości po zespole dworskim: rządcówka i gorzelnia z końca XIX-wieku oraz XIX wieczny park ze stawem i wieloma starymi drzewami. Ostatnim z rodu właścicielem majątku w Dobrej był w 1892 roku Max von Ramin. Obok majątku w Dobrej, od czasów średniowiecza istniała niewielka wieś chłopska, która w XVIII wieku liczyła jedno gospodarstwo wolne, cztery chłopskie, jedno tzw. połówkowe i sześć zagrodniczych. W połowie XIX wieku wieś znacznie się rozrosła. We wsi żyło wówczas 28 rodzin, z których część zajmowała się rzemiosłem: 2 kowali, 3 stelmachów, 4 szewców, 2 krawców, 3 handlarzy.  W 1939 roku liczba mieszkańców wsi wynosiła 591 osób. 28 kwietnia 1945 r. do wsi wkroczyły wojska sowieckie. Przekazanie wsi w ręce administracji polskiej nastąpiło w październiku 1945. W grudniu 1945 roku wieś ustanowiono siedzibą gminy.

Warto zobaczyć:

Dobra: kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata (nr rej. zabytków – A-497), zbudowany w połowie XIII wieku z granitowych ciosów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ufundowany w 1727 r. przez właściciela majątku Bogusława Ernesta von Ramin, ozdobiony m.in. tarczami herbowymi rodów von Blankensee i Perband oraz epitafium Bogusława Ernesta von Ramin z drugiej połowy XVIII wieku.

Dobra: ławeczka Elisabeth von Arnim - pomnik/ ławeczka upamiętniający angielską pisarkę australijskiego pochodzenia, późniejszą hrabinę pruską, która w latach 1896 - 1908 żyła w pobliskiej miejscowości Nassenheide (obecnie Rzędziny).

Stolec: XVIII- wieczny pałac i kościół wybudowane przez Jürgena von Ramin wraz z przypałacowym parkiem naturalistycznym z XIX wieku, w którym znajduje się m.in. pomnik przyrody cis Barnim. Na przykościelnym cmentarzu na uwagę zasługuje pomnik Jürgena Berndta Wilhelma von Ramin z 1792 r.

Buk: Kościół pw. Antoniego Padewskiego (nr rej.zabytków A-498) – średniowieczny kościół z XIII w. zbudowany z 26 warstw kostki granitowej, bez wydzielonego prezbiterium. We wnętrzu na uwagę zasługuje rzadkie na Pomorzu Zachodnim kamienne epitafium generała-majora Ottona Gustava von Lepel, komendanta twierdzy w Kostrzynie, który zmarł w 1735 r i został pochowany w kościele w Buku.

Wołczkowo: XIII-wieczny kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z cmentarzem założonym równocześnie z budową świątyni. Kościół zbudowany z granitowych ciosów, z barokowym ołtarzem z XVIII wieku. Przebudowany w 1865 roku. W roku 1900 do kościoła dobudowano wieżę.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej