Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 8)

Buk (dawniej Böck) – założona prawdopodobnie na miejscu osady słowiańskiej wieś typu ulicówka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1284 r., kiedy książę Bogusław IV ofiarował cztery wółki ziemi na utrzymanie Kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i nadał mieszkańcom prawo do korzystania z łąk, lasów i połowu ryb. Prawdopodobnie od początku XIV wieku wieś należała już do rodu von Ramin. We wsi podziwiać można średniowieczny kościół z XIII w. z unikalnym na Pomorzu Zachodnim kamiennym epitafium generała-majora Ottona Gustava von Lepel, komendanta twierdzy w Kostrzynie, który zmarł w 1735 r. Obok kościoła zobaczyć można pomnik Elisabeth von Arnim, angielskiej pisarki, która mieszkała w pobliskich Rzędzinach.

Dobra (niem. Daber) – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1269 roku. W XIII wieku miejscowość należała do księcia Barnima I. W ciągu XIV wieku rozdysponowana została pomiędzy trzy instytucje kościelne w Szczecinie: Klasztor Cysterek, Kolegiatę Mariacką oraz Kolegiatę św. Ottona. W II poł. XVII w. Dobra stała się częścią majątku rodu von Ramin. We wsi podziwiać można kościół z poł. XIII wieku, zbudowany z granitowych ciosów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ozdobiony m.in. tarczami herbowymi rodów von Blankensee i Perband oraz epitafium Bogusława Ernesta von Ramin z drugiej połowy XVIII wieku.

Rzędziny (Nassenheide)- od XIII do poł. XVII wieku wieś należała do rodu von Ramin. Prawdopodobnie od co najmniej XVI wieku wieś była siedzibą rodu (tzw. „żółtej linii”, wywodzącej się z Buku.  Z końca tego okresu pochodzą wzmianki o istnieniu murowanej kaplicy oraz zamku. W XVII wieku majątek kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W 1723 r. został nadany jako lenno rodzinie Lepel, a w 1872 r. trafił w ręce rodziny von Arnim. W 1896 r. w majątku w Rzędzinach zamieszkała wraz z mężem, pochodząca z Anglii Elisabeth von Arnim, gdzie napisała swoją pierwszą powieść pt. „Elisabeth i jej niemiecki ogród”.  Obecnie w Rzędzinach pozostały jedynie fragmenty fundamentów pałacu, który uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej.

Rezerwat Przyrody Świdwie – unikatowy rezerwat ptactwa wodnego i błotnego, zlokalizowany na południowym krańcu Puszczy Wkrzańskiej. Wpisany do rejestru Obszar Natura 2000. W okresie lęgowym to miejsce ponad 160 gatunków ptaków, m.in. orła bielika. Ochroną objęto tutaj m.in. żurawie, wilgi, błotniaki, strumieniówki, derkacze. To ważne żerowisko i miejsce odpoczynku ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią, a basenem Morza Śródziemnego.

Stolec- wieś z okresu średniowiecza, położona na skraju Puszczy Wkrzańskiej, nieopodal jeziora Świdwie. Do 1544 r. pozostawała w rękach rodu von Blankenburg. Następnie przeszła w ręce rodu von Ramin, którego przedstawiciele byli fundatorami wpisanych do rejestru zabytków kompleksu pałacowo-parkowego wraz z folwarkiem oraz kościoła. Na przykościelnym cmentarzu uwagę przyciąga pomnik nagrobny Jürgena Berndta Wilhelma von Ramin z 1792 r., który zmarł tragicznie w wieku 28 lat. We wsi znajduje się przecięte granicą polsko-niemiecką jezioro Stolsko, będące obszar ochronny siedlisk w ramach sieci Obszarów Natura 2000. Nad brzegiem jeziora zlokalizowana jest piaszczysta plaża z infrastrukturą rekreacyjną.

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej