Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 4)

Buk (dawniej Böck) – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1284 r., kiedy książę Bogusław IV ofiarował cztery wółki ziemi na utrzymanie kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i nadał mieszkańcom prawo do korzystania z łąk, lasów i połowu ryb. Brak jest informacji o wielkości wsi i właścicielach w tym okresie. Prawdopodobnie od początku XIV wieku wieś należała już do rodu von Ramin. W 1412 roku majątek wraz z wsiami Zalesie, Blankensee, czynszami ze wsi Dobra, Kasekow i częścią Plöwen, należał do Friedricha von Ramin. W 1555 roku majątek rodu powiększył się o wieś Stolec, która stała się siedzibą nowej gałęzi rodu. Dobra rodu von Ramin mocno ucierpiały w czasie wojny trzydziestoletniej. Po jej zakończeniu, majątek w Buku i Rzędzinach trafił pod panowanie królowej Szwecji, Krystyny, a następnie stał się własnością majora Theophilusa Michaelisa. Po jego śmierci, rodzina sprzedała majątek pruskiemu generałowi i komendantowi twierdzy w Kostrzynie Ottonowi Gustawowi von Lepel. W 1872 r. spadkobiercy majora von Lepel sprzedali posiadłość. Nowym właścicielem stał się hrabia Harry von Arnim, a następnie jego syn Henning von Arnim, którego drugą żoną została pisarka Elisabeth von Arnim. W tym czasie w Buku mieszkało 37 rodzin w 23 domostwach. W 1892 roku do majątku należało 865 ha ziemi, w tym 632 gruntów ornych, 161 ha i 54 ha lasów. Po śmierci Henninga von Arnim majątek, z uwagi na zadłużenie, oddano w zarząd komisaryczny. Część została sprzedana, a część rozparcelowana. W 1927 r. majątek w Buku, liczący 770 ha ziemi, należał do Franza Pritzel. We wsi było wówczas 10 gospodarstw o wielkości od 22 do 41 ha ziemi. W 1939 r wieś zamieszkiwało 451 osób. W okresie powojennym rozebrano dwór i budynki gospodarcze z zespołu dworskiego oraz zagrodę pastora, która usytuowana była po południowo-zachodniej stronie kościoła.

Buk: Kościół pw. Antoniego Padewskiego (nr rej.zabytków A-498) – średniowieczny kościół z XIII w. zbudowany z 26 warstw kostki granitowej, bez wydzielonego prezbiterium. We wnętrzu na uwagę zasługuje rzadkie na Pomorzu Zachodnim kamienne epitafium generała-majora Ottona Gustava von Lepel, komendanta twierdzy w Kostrzynie, który zmarł w 1735 r i został pochowany w kościele w Buku.

Blankensee: wieś należąca do majątku rodu von Ramin (linia Nassenheide, obecnie Rzędziny), ze średniowiecznym kościołem z kamienia polnego oraz plebanią ufundowaną w 1732 r. przez starostę Randow Jürgena Berndta von Ramin. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi działała  kolej wąskotorowa Randower Kleinbahn, która prowadziła od Stövern Kleinbahnhof (Stobno Szczeciństkie) do Neuwarp (Nowe Warpno) m.in. przez posiadłości rodu von Ramin w Glashütte, gdzie od 1663 r. funkcjonowała pierwsza w regionie huta szkła.

Dobra: kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata (nr rej. zabytków – A-497), zbudowany w połowie XIII wieku z granitowych ciosów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz, ufundowany w 1727 r. przez właściciela majątku Bogusława Ernesta von Ramin, ozdobiony m.in. tarczami herbowymi rodów von Blankensee i Perband oraz epitafium Bogusława Ernesta von Ramin z drugiej połowy XVIII wieku.

Rezerwat Przyrody Świdwie – unikatowy rezerwat ptactwa wodnego i błotnego, zlokalizowany na południowym krańcu Puszczy Wkrzańskiej. Wpisany do rejestru Obszar Natura 2000. W okresie lęgowym to miejsce ponad 160 gatunków ptaków, m.in. orła bielika. Ochroną objęto tutaj m.in. żurawie, wilgi, błotniaki, strumieniówki, derkacze. To ważne żerowisko i miejsce odpoczynku ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią, a basenem Morza Śródziemnego.

Stolec: wpisany do rejestru zabytków barokowy kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe wraz z cmentarzem, ufundowany przez właściciela majątku Jürgena Berndta von Ramin. Na przykościelnym cmentarzu odnaleźć można okazały pomnik Jürgena Berndta Wilhelma von Ramin z 1792 r., który zmarł tragicznie w wieku 28 lat.

Stolec:  wpisany do rejestru zabytków pałac, wybudowany w 1 poł. XVIII w. przez Jürgena Berndta von Ramin. Wokół pałacu rozciąga się park naturalistyczny z XIX w., w którym znajduje się m.in. pomnik przyrody cis Barnim.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej