Ruszyła II edycja projektu "Być jak Elizabeth"

Ruszyła II edycja projektu "Być jak Elizabeth"

Od 1 października 2019 r. ruszyła II edycja projektu „Być jak Elizabeth” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Ponad 80 mieszkanek gmin Dobra i Blankensee rozpoczęło udział w projekcie od zajęć „zdrowa miednica, zdrowy kręgosłup” oraz ćwiczeń jogi. Panie spotykają się w poniedziałki o godz. 17.00 w GCKiB Filia w Dołujach, we wtorki o godz. 17.00 w PSP w Dobrej, w czwartki o godz. 16.30 w GCKiB Filia w Dołujach oraz w soboty o godz. 8.00 w PSP w Mierzynie.

17 października o godz. 18.00 w GCKiB w Dołujach rozpoczną się pierwsze warsztaty integracyjne. Uczestniczki projektu, w ciągu całego okresu realizacji zajęć, wezmą również udział w warsztatach wyjazdowych „Kobieca strona mocy”, w warsztatach z kreowania wizerunku „Piękna jak Elizabeth” oraz spotkaniach literackich „Pisać jak Elizabeth”.

Projekt, któremu patronuje Elizabeth von Arnim, będzie realizowany do końca czerwca 2020r.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej