Pół miliarda złotych na realizację wspólnej strategii Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pół miliarda złotych na realizację wspólnej strategii Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego będzie mieć do dyspozycji kwotę ok. 500 milionów złotych na realizację unijnych projektów. We wtorek, 2 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpis na dokumencie złożyli: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek i skarbik SOM Teresa Dera.

Samorządy tworzące SOM korzystać będą z unijnego instrumentu w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zasilanego m.in. środkami z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zawierane porozumienie terytorialne zagwarantuje środki na realizację przygotowanej przez samorządy SOM strategii ponadlokalnej i wesprze osiąganie celów, określonych wspólnie przez samorządy współtworzące obszar metropolitalny Szczecina. To rozległy powierzchniowo i niejednorodny obszar od Bałtyku po Szczecin i dalej aż po Gminę Gryfino.

W gminie Dobra z tych środków zrealizowane zostaną przedsięwzięcia:

  • Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza
  • Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie gminy Dobra do zmian klimatu
  • Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Dobra
  • Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3917Z Dobra - Lubieszyn
  • Poprawa jakości i dostepności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim

Wykaz projektów objętych porozumieniem

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej