Aktualności

Sport i rekreacja - ścieżki rowerowe
2024-04-03
Informacja o realizacji zadania publicznego - Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra :4. Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Dobra
Informacje ogólne
2024-04-03
Konkurs ofert na realizację projektu nr 21 Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. pod nazwą „Aktywne Bezrzecze 2024”.
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-04-03
Pół miliarda złotych na realizację wspólnej strategii Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-04-03
Nowe projekty w ramach FMP programu Interreg VIA
Straż Pożarna
2024-04-03
Pojazd gaśniczy dla OSP w Mierzynie
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-04-03
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Stolec (tablica nr 11)
Informacje ogólne
2024-04-01
Nowa strona internetowa Urzędu Gminy Dobra
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-29
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Łęgi (tablica nr 10)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-29
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Rzędziny (tablica nr 9)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-29
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 8)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-29
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Stolec (tablica nr 7)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-29
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 6)
Sport i rekreacja
2024-03-29
Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Taekwon-do ITF
Informacje ogólne
2024-03-29
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Informacje ogólne
2024-03-29
Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Zwykłe "Historie Lokalne" - pod nazwą "Zwiedzamy kamienne kościoły gminy Dobra"
Komunikacja
2024-03-28
Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych
Inwestycje 2024
2024-03-28
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poetyckiej w Dobrej wraz z budową odwodnienia drogi
Sport i rekreacja
2024-03-28
Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-27
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 4)
Informacje ogólne
2024-03-27
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Gospodarka komunalna - eksploatacja sieci
2024-03-27
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2024-2027
Informacje ogólne
2024-03-27
Oferta pracy na stanowisku robotnika gospodarczego
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
2024-03-27
Spotkanie autorskie z Moniką Zajączkowską
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-26
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Buk (tablica nr 5)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2024-03-26
Szlakiem historii – wspólne dziedzictwo pieszo i na rowerze - Dobra (tablica nr 3)

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej