Sport i rekreacja - sale gimnastyczne

Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2023-04-10
Sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w gminie Dobra
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2019-09-24
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Dobrej w roku szkolnym 2019/2020
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2019-09-24
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Bezrzeczu w roku szkolnym 2019/2020
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2019-09-24
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Mierzynie w roku szkolnym 2019/2020
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2017-10-02
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Bezrzeczu w roku szkolnym 2017/2018
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2017-09-28
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2017/2018
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2016-09-19
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2016/2017
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2016-09-19
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2016/2017
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-09-20
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2015/2016
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-09-17
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w roku szkolnym 2015/2016
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-04-23
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Mierzynie w roku szkolnym 2014/2015
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-04-23
Harmonogram wynajmu sali gimnastycznej w PSP w Bezrzeczu w roku szkolnym 2014/2015
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-03-18
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
Sport i rekreacja - sale gimnastyczne
2015-03-11
Wynajem sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej