Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne

Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2013-06-12
Nowe urządzenia na placach zabaw w gminie Dobra!
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2013-06-12
Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grzepnica!
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2013-06-12
Doposażenie boiska w miejscowości Dobra!
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2012-03-21
Nowe urządzenia do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu!
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2012-01-23
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra dz. nr 1,4 (obręb Redlica)
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2012-01-23
Stolec- zagospodarowanie terenu i remont studni
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2012-01-23
Budowa ścieżki rowerowej Dobra- Buk –Łęgi.
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2012-01-23
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Mierzynie
Fundusze zewnętrzne - fundusze unijne
2010-09-13
Przedszkolaki w Rzędzinach rozpoczęły zajęcia ...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej