Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

Kategoria > Oświata
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

Jednostka prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli z terenu gminy Dobra.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Kontakt do sekretariatu:
tel.: 91 311 37 38
e-mail: sekretariat@zeasdobra.pl

Tu załatwisz swoje sprawy, w tym:

  • złożysz wniosek o zapewnienie dowozu do szkoły/placówki dla ucznia niepełnosprawnego,
  • zgłosisz realizację obowiązku szkolnego,
  • złożysz wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • złożysz wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • złożysz wniosek o wpis do ewidencji placówek oświatowych niepublicznych.

Masz problem z poruszaniem się ?

Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. W każdej sprawie pomoże Ci nasz pracownik. Do budynku zapewniamy wstęp z psem asystującym.

Przetłumacz / translate
Loading...
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutującym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla kt
Oświata
2022-01-28
Uchwała Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dob
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawo
Oświata
2022-01-28
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
Oświata
2022-01-25
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
Oświata
2022-01-25
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe - informacja
Oświata
2021-10-14
NIEKATUALNE: Gmina Dobra uprawniona do udziału w programie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu dzieci
Oświata
2021-10-13
Dzień Edukacji Narodowej

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej