Wyniki Gminnego Turnieju Karate

Kategoria > Sport i rekreacja
Wyniki Gminnego Turnieju Karate

W dniu 2 czerwca 2009 r. w godz. 10.00-15.00 w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18 odbył się Gminny Turniej Karate w ramach projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. „Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra”. W Turnieju uczestniczyło 62 uczniów, którzy uzyskali następujące ilości punktów: Lista miejsc punktowanych <<-pobierz

Grupa młodsza (kl. I – III)

Grupa średnia  (kl. IV – VI)

Grupa starsza (kl. I-III gimnazjum)

Na podstawie punktacji Komisja Oceniająca wyłoniła  następujących zwycięzców Turnieju:

Na poziomie I (klasa I-III szkoły podstawowej)

I miejsce:            Michał Grasza, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, uzyskując  19 pkt. 

II miejsce:          Jan Grzelak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, uzyskując  15 pkt.

III miejsce:         Piotr Kondratowicz, uczeń Zespołu Szkół w Dołujach, uzyskując  10 pkt.

Na poziomie II (klasa IV-VI szkoły podstawowej)

I miejsce:            Patryk Król, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, uzyskując  28 pkt.

II miejsce:          Daniel Kachel,  uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, uzyskując  20 pkt.

III miejsce:         Konrad Polak,  uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, uzyskując  15 pkt.

Na poziomie III (szkoła gimnazjalna)

I miejsce:            Michał Stefanowicz, uczeń Zespołu Szkół w Dołujach, uzyskując  28 pkt.

II miejsce:          Kacper Walczyk, uczeń Zespołu Szkół w Dołujach, uzyskując   27 pkt.

III miejsce:         Paweł Sateja,  uczeń Zespołu Szkół w Dołujach, uzyskując   26 pkt.

Pozostali uczniowie zajęli miejsca niepunktowane.

 

Przewodniczący  Komisji Egzaminacyjnej

Andrzej Dryjański

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej