Ustalony sprawca wyrzucenia odpadów

Kategoria > Straż Gminna
Ustalony sprawca wyrzucenia odpadów

Styropian wyrzucony przy drodzeW dniu 20 listopada 2023 r. ekopatrol w trakcie realizacji zadań służbowych ujawnił wyrzucone worki ze styropianem budowlanym w rowie przed miejscowością Buk. Na uwagę zasługuje, że były to worki żółte, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Wstępne przeszukanie miejsca nie wskazało na potencjalnych sprawców. Strażnicy skojarzyli, że wcześniej przejeżdżając przez jedną z ulic w Dobrej widzieli ustawione na nieruchomości podobne worki – byłych charakterystyczne - mocno wypłowiałe. Strażnicy postanowili dodatkowo sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie próbował oddać takich odpadów do PSZOK. Okazało się, że tak faktycznie było. W tym samym dniu mężczyzna z kobietą przywieźli takie worki ze styropianem budowlanym, z tego powodu nie mógł on być przyjęty do PSZOK. W wyniku sprawdzenia monitoringu ustalono numer rejestracyjny pojazdu. Pojazd ten należał do właściciela nieruchomości w m. Dobra, gdzie wcześniej na tej nieruchomości widziane były podobne worki.

Na miejscu okazało się, że tych wcześniej widzianych worków już nie było, natomiast z tyłu nieruchomości było jeszcze kilka identycznych z zawartością resztek styropianu z docieplania budynku. Właściciel nieruchomości nie chciał przyznać się do winy. Został pouczony, iż w takim przypadku z uwagi na posiadany materiał dowodowy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna ostatecznie został ukarany dwoma mandatami karnymi po 500 zł oraz został zobowiązany do uprzątnięcia odpadów. Jednocześnie zostanie sprawdzone, czy odpady trafiły do podmiotu uprawnionego posiadającego zezwolenie na odbiór takich odpadów.

Przypominam, że wszelkie odpady z budowy właściciel nieruchomości/inwestor zobowiązany jest gromadzić w kontenerach, pojemnikach, workach BIG-BAG, itp. i przekazywać do uprawnionego podmiotu. Zabronione jest umieszczanie ich
w pojemnikach/workach na odpady komunalne. Jedynie odpady pochodzące z drobnych remontów (a nie z budowy) mogą być oddane przez mieszkańców wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK. 

W tym przypadku, gdyby właściciel nieruchomości oddał odpłatnie całość styropianu budowlanego - około 15 worków zapłaciłby maksymalnie ok. 300 zł. Przy budowie domu za minimum kilkaset tysięcy wybrał jednak szukanie oszczędności i wyrzucenie odpadów do przydrożnego rowu.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej