Ustalony sprawca wyrzucenia dużej ilości odpadów

Kategoria > Straż Gminna
Ustalony sprawca wyrzucenia dużej ilości odpadów

Odpady z WołczkowaW dniu 31 stycznia 2024 r. w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Wydziału ds. Ochrony Środowiska ujawnili duże wysypisko śmieci w Wołczkowie za cmentarzem. Strażnicy gminni w wyniku podjętej interwencji nie ujawnili źródła pochodzenia odpadów. Duża ich część znajdowała się zatopiona w wodzie. Po częściowym opadnięciu poziomu wody ponowiono przeszukanie miejsca wyrzucenia odpadów. Tym razem czynności te doprowadziły do ustalenia źródła ich pochodzenia.

W dniu 29 lutego sprawca wyrzucenia odpadów przyznał się do czynu, został ukarany dwoma maksymalnymi mandatami karnymi. Jednocześnie został zobowiązany do uprzątnięcia odpadów do 07 marca i okazania karty przekazania odpadów.

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej