Ustalenie sprawcy wyrzucenia odpadów w rejonie Lubieszyn-Wąwelnica

Kategoria > Straż Gminna
Zdjęcie ze zdarzenia

Na początku marca 2024 r. do Straży Gminnej w Dobrej wpłynęło zgłoszenie telefoniczne wskazujące na duże wysypisko śmieci zlokalizowane pomiędzy stacją BP w Lubieszynie a Wąwelnicą. W międzyczasie w odstępie dwóch tygodni wpłynęły jeszcze dwa zgłoszenia od mieszkańców związane z ujawnieniem tych odpadów. Strażnicy gminni na miejscu przeprowadzili dokładne oględziny wysypiska. Ustalono, że na prywatne działki dwukrotnie wyrzucono dużą ilość odpadów z budowy, po pierwszym zgłoszeniu dorzucono jeszcze większą ilość odpadów. Dokładne oględziny doprowadziły do zabezpieczenia szeregu dokumentów związanych z budową kompleksu domów w Szczecinie. Wystąpiono do inwestora o wskazanie generalnego wykonawcy, po uzyskaniu tej informacji poproszono o zgłoszenie się kierownika budowy.

Czynności dowodowe z udziałem kierownika budowy pozwoliły ustalić, że ujawnione dokumenty otrzymał jeden z podwykonawców, także charakterystyka wyrzucanych odpadów potwierdzała tę hipotezę. Odpady jednak nie pochodziły z tej inwestycji w Szczecinie, a jak wskazał kierownik budowy musiały pochodzić z innej budowy, realizowanej przez tego podwykonawcę w terminie późniejszym.

Wezwano do straży gminnej właściciela firmy, na którego wskazał kierownik budowy jako na podwykonawcę na swojej budowie. Po zgłoszeniu się, osoba ta rozpoznała wyrzucone odpady, jako odpady należące do jego firmy. Mężczyzna wyjaśniał, że to nie on je wyrzucił, jak dodał zatrudnia wielu pracowników z Ukrainy, Gruzji, którzy w międzyczasie po części rozjechali się do domów. Zostało mu wyjaśnione, że to on, jako właściciel firmy, wykonawca robót na budowie jest jednocześnie wytwórcą odpadów i to on odpowiada za zgodne z przepisami przekazanie ich do uprawnionego podmiotu. Został ukarany maksymalnym mandatem karnym oraz zobowiązany do szybkiego uprzątnięcia śmieci.

Dziękuję mieszkańcom za przekazane informacje dotyczące dzikiego wysypiska, bez takiego zgłoszenia, z uwagi na miejsce wyrzucenia odpadów, samodzielnie straż gminna zapewne szybko by ich nie wykryła.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej