Spotkanie dla mieszkańców w Gemeindezentrum w Blankensee

Spotkanie dla mieszkańców w Gemeindezentrum w Blankensee

W piątek 17 marca 2017 r. w Blankensee odbyło się spotkanie dla mieszkańców podczas którego zastanawiano się nad możliwościami zacieśnienia kontaktów gmin po obu stronach granicy. Jego celem było powstanie swego rodzaju "przewodnika" prezentującego oferty obu gmin, z których mogliby korzystać zarówno Polacy jak i Niemcy.

Podczas spotkania obyły się:

- prezentacja krótkiego filmu z Polsko-Niemieckiego spotkania dla mieszkańców w Blankensee,

- projekcja filmu "Mi kriecht hier keener mehr wech" (Projekt teatralny 2015/2016 Kulturimprovisatorium),

- grill oraz ognisko,

Była to okazja do wspólnej biesiady, lepszego poznania się mieszkańców obu gmin oraz zebrania informacji co można robić w Blankensee i w Dobrej.

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej