Relacja z realizacji projektu FMP-0122-17 „Współpraca i wdrożenie wspólnych procedur dla grup poszukiwawczych współpracujących przy granicy polsko-niemieckiej”

Relacja z realizacji projektu FMP-0122-17 „Współpraca i wdrożenie wspólnych procedur dla grup poszukiwawczych współpracujących przy granicy polsko-niemieckiej”

 

W dniach 24-26.11.2017 odbyło się szkolenie w ramach programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. W ćwiczeniach wzięły udział GPR OSP Wołczkowo, oraz grupa z Niemiec Rettungshundestaffel Jasmund Rügen e.V..

W pierwszym dniu szkolenia zaprezentowano możliwości pracy z urządzeniami GPS. W tym celu przeprowadzono wykład omawiający ustawienia urządzeń, które mają na celu zwiększenia wydajności ich wykorzystania podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie rajdu z podziałem na grupy. Każda grupa miała za zadanie odnaleźć przy użyciu urządzeń GPS wskazanych miejsc, oraz rozwiązanie zadań które umożliwiały dotarcie do kolejnych punktów. W rajdzie wykorzystano również radiostacje, co umożliwiło doskonalenie umiejętności wykorzystania łączności i prawidłowej komunikacji według założeń Państwowej Straży Pożarnej.

W kolejnym dniu przedstawiono różne techniki poszukiwawcze. Nacisk położono na naukę i doskonalenie wykorzystania w poszukiwaniach “szybkiej trójki”. Zajęcia praktyczne w terenie poprzedził wykład omawiający prawidłowe przejście sektora z wykorzystaniem tej techniki. Po wykładzie wyznaczone zespoły mogły wykorzystać zdobytą wiedzę pracując we wcześniej przygotowanych do tego celu sektorach. W kolejnych godzinach przeprowadzona została symulowana akcja poszukiwawczo ratownicza z wykorzystaniem zdobytej wcześniej wiedzy z zakresu technik poszukiwawczych, radiokomunikacji, oraz użycia systemu nawigacji GPS. W akcji wykorzystano zespoły ratownicze z GPR OSP Wołczkowo, oraz Rettungshundestaffel Jasmund Rügen e.V.. Podczas akcji do znalezienia w terenie były przedmioty i ukryci wcześniej pozoranci. Po pozorowanej akcji Pan Grzegorz Pieszko z Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobra, przeprowadził wykład dotyczący współpracy służb ratowniczych z gminą w przypadku katastrof i zaginięć. Sobotnie zajęcia zakończyły ćwiczenia integracyjne, mające na celu pogłębienie współpracy między ratownikami z obu zespołów.

W niedziele przeprowadzony został wykład dotyczący katastrof budowlanych “Psy gruzowiskowe, rola koordynatora i dowódcy, procedury - teoria i ćwiczenia”. Był to ostatni wykład, kończący ćwiczenia w Trzebieży.

Joanna Szumer

OSP Wołczkowo

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej