Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra

Kategoria > Inwestycje 2024

Gmina Dobra w dniu 2.09.2022 r. podpisała umowę na roboty budowlane, które będą realizowane w ramach zadania pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra". 

Wykonawca: Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość umowy: 9 557 100,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 1.09.2023 r.

Celem rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra jest zapewnienie jej niezawodnej i bezawaryjnej pracy, efektywne wykorzystanie terenu SUW oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody.

W skład prac przewidzianych do wykonania wchodzą m.in.:

 1. Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bezrzecze,
 2. Instalacja filtrów ciśnieniowych I stopnia oraz filtrów ciśnieniowych II stopnia w budynku stacji,
 3. Montaż oraz doprowadzenie instalacji do dwóch nowych zbiorników wody pitnej, każdy o pojemności 200 m3,
 4.  Budowa nowego zbiornika żelbetowego, tj. komory kolektorów na rurociągach wody pitnej,
 5. Wykonanie instalacji podłączeniowych nowo zaprojektowanych urządzeń i sieci zewnętrznych,
 6. Zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obrębie rozbudowywanego budynku SUW,
 7.  Demontaż i likwidacja zbędnych instalacji ziemnych wskazanych w dokumentacji projektowej,
 8. Wykonanie zasilania nowo zaprojektowanych oraz istniejących obiektów za pomocą nowych linii kablowych oraz przełożenie istniejących linii kolidujących z zagospodarowaniem terenu,
 9. Wykonanie kanalizacji kablowej dla kabli sterowniczych,
 10. Wykonanie instalacji zasilających w energię elektryczną, instalacji odgromowej, uziemiającej i oświetleniowej dla rozbudowywanego budynku SUW,
 11. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu SUW,
 12. Docieplenie dobudowanej części budynku SUW,
 13. Wykonanie wyburzeń i rozbiórki wskazanych w dokumentacji projektowej instalacji technologicznych.

 

Informacja z dnia 30.09.2022 r.

W dniu 21.09.2022 r. przekazany został plac i teren budowy w ramach zadania pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra" dla Wykonawcy robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji. Wszystkie inwestycje związane z budową, przebudową, remontem czy modernizacją wiążą się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców podczas jej realizacji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zakończenie ww. inwestycji zapewni jej niezawodną i bezawaryjną pracę, efektywne wykorzystanie terenu SUW oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody. Właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, prosimy o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym. Zwracamy się także do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 

Informacja z dnia 24.05.2023 r.

Wykonawca robót w zakresie przebudowy SUW w Bezrzeczu wykonał: mury nowego budynku w 80%; fundamenty pod zbiorniki retencyjne; kanalizację rur spustowych i przelewowych ze zbiorników retencyjnych. Obecnie wykonywany jest drenaż opaskowy wokół budynku oraz trwa budowa zbiorników retencyjnych.

 

Informacja z dnia 06.09.2023 r.

Wykonawca robót w zakresie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bezrzeczu wykonał: więźbę dachową, tynki w dobudowanej części budynku SUW. Obecnie trwają roboty wewnątrz budynku SUW związane z kanalizacją pod posadzkową oraz prace przygotowawcze umożliwiające montaż instalacji technologicznych w budynku SUW, a także kontynuowane są prace związane z pokryciem dachu. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w zakresie technologii wód popłucznych, termin realizacji przedmiotowej inwestycji został przesunięty do dnia 12.2023 r.

 

Informacja z dnia 22.03.2024 r.

Obecnie w ramach realizacji danego przedsięwzięcia wykonano dach umożliwiając tym samym prowadzenie robót wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. Prace w branży budowlanej zaawansowane są na poziomie 70%. W związku z pracą na czynnym obiekcie dalsze prace budowlane będą realizowane po wykonaniu technologii w dobudowanych częściach budynku. Zakończono roboty wewnątrz budynku związane z kanalizacją pod posadzkową sanitarną i technologiczną. Trwają roboty związane z montażem instalacji technologicznych uzdatniania wody (urządzenia i rurociągi) wewnątrz budynku SUW; zaawansowanie robót 50%; z ułożeniem okablowania technologicznego oraz elektrycznego wewnątrz budynku SUW; zaawansowanie robót 60%; z instalacjami zewnętrznymi technologicznymi; zaawansowanie 80%. Trwają prace projektowe związane z uzyskaniem zgody formalno-prawnej dla zmian nieistotnych, wprowadzonych w zakresie technologii oraz robót budowlanych. Termin realizacji zadania został przesunięty do 28.06.2024 r.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej