Przebudowa drogi ulicy Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika – II Etap

Kategoria > Inwestycje 2024

W oparciu o posiadaną dokumentację projektową dla realizacji kontynuowania zamierzenia i wykonania II Etapu budowy chodnika przy ul. Zeusa w Mierzynie, Gmina będzie się przygotowywała do wniosku o zamówienie publiczne w trybie przetargu niegraniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Pomimo posiadanych własnych środków finansowych dla zadania, Gmina poszukuje różnych możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Działania te niejednokrotnie wspierają budżet Gminy i pomagają zaoszczędzić część własnych środków finansowych na realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych.

II Etap inwestycji polegać będzie na kontynuacji budowy chodnika w wzdłuż istniejącego pasa ruchu ul. Zeusa w m. Mierzyn na odcinku od ul. Prostej do istniejącego chodnika w okolicy Osiedla Pod Lipami.

Podobnie jak w Etapie I, zaplanowano budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości od 1m - 1,5 m; wykonanie zjazdów, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz m.in. przebudowę kolidującej infrastruktury towarzyszącej tj.: przebudową kablowej sieci oświetlenia drogowego w celu dostosowania lokalizacji latarni do nowego układu drogowego.

 

Informacja z dnia 28.05.2024 r.

Gmina Dobra wyłoniła przetargu wykonawcę robót i została podpisana umowa z firmą Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Tulipanowa 47, 72-003 Dobra. Kwota umowy wynosi 2 976 471 zł brutto. Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu zostaną rozpoczęte prace budowlane. Termin zakończenia robót do 16.04.2025 r.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej