Podsumowanie projektu Imagine Next

Podsumowanie projektu Imagine Next

W dniach od 22 do 26 lutego 2019r. w Ponte San Nicolo odbyło się podsumowanie projektu IMAGINE NEXT. W projekcie tym uczestniczyły delegacje z miast partnerskich: Crest ( Francja ), Nidda ( Niemcy ), Medvode ( Słowenia ) oraz delegacja z Dobrej. Gminę Dobra reprezentowały władze Gminy, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej wraz z dyrektorem szkoły, przedstawiciele Stowarzyszenia GZ LZS, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Dołuje, Stowarzyszenia Klub Sportowy Wołczkowo-Bezrzecze, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz studenci z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego "Filorom" działającego przy Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Filologiczny. Realizatorem projektu była włoska gmina Ponte San Nicolo i Stowarzyszenie I Gemellaggi.

23 lutego w sali obywatelskiej urzędu przedstawiona została prezentacja działań partnerów, omówienie wyników ankiet. Działania te zostały poprzedzone wystąpieniami burmistrza Ponte San Nicolo Enrico Rinuncini i Prezesa Stowarzyszenia I Gemellaggi Enrico Annoni. Następnie zabierali głos uczestnicy projektu z każdego kraju. W imieniu naszej gminy wystąpiła Teresa Dera wójt gminy, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Dobrej oraz studenci z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego "Filorom" działającego przy Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Filologiczny pod opieką Moniki Karcz-Napieraj. Studenci przygotowali film z wywiadami na temat postrzegania Unii Europejskiej we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Bezrzeczu. Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali spektakl: A garden wthout flowers ( ogród bez kwiatów ), sesję czytania przez klub Kobiet z Ponte San Nicolo oraz występ grupy muzycznej młodzież z Ponte San Nicolo. 

24 lutego w Ponte San Nicolo odbyła się parada karnawałowa, w której wzięły udział wszystkie delegacje uczestniczące w projekcie. Nasza delegacja z biało-czerwonymi akcentami również przeszła ulicami Ponte San Nicolo. 

25 lutego uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Europe Direct miasto Wenecja w siedzibie Uniwersytetu weneckiego. Przedstawiony został projekt EU for young people. Dzięki wizycie w Wenecji uczestnicy projektu mogli również poznać tradycje i dziedzictwo kulturowe karnawału weneckiego. 

W poniedziałkowy wieczór nastąpiło zakończenie projektu. Było to czas na podsumowanie i podziękowania dla organizatorów: Gminy Ponte San Nicolo i Stowarzyszenia I Gemellaggi. 

Uczestnicy projektu mieli zagwarantowany pobyt u rodzin włoskich oraz w hostelu, zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy. Po stronie partnerów było pokrycie kosztów dojazdu. Studenci z zaprzyjaźnionego Koła Naukowego pokrywali koszty przejazdu we własnym zakresie.

Dziękujemy Patrycji, Adzie, Przemkowi, Kamilowi, Radkowi i Dianie za współpracę ze szkołą, przygotowanie filmu, spotkanie z Eurodesc w Szczecinie, a Pani Monice Karcz-Napieraj za koordynację działań, przygotowanie i przedstawienie tradycji świątecznych w Europie uczniom PSP w Bezrzeczu. 

Podczas pobytu przedstawiciele Miast Partnerskich rozmawiali również o dalszej współpracy i realizacji kolejnych projektów. 

 

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej