Od 1 lipca zmiany w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy

Kategoria > Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), wprowadzono zmiany w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Wygaszenie od 1 lipca 2024 r. wsparcia w zakresie finansowania:

  • wykonywania fotografii,
  • jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł
  • świadczenia pieniężnego osobom, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów.

Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, któremu udziela schronienia, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni.

Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc, w zakresie:

1) zapewnienia zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia zbiorowego;

2) prowadzenia punktów recepcyjnych;

3) zapewnienia transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;

4) podjęcia innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

+48 784 602 745 Informacyjny numer kontaktowy dla osób potrzebujących wsparcia

+48 222 309 900 Całodobowa linia pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej