Nominowani w plebiscycie Mistrzowie Agro z terenu gminy Dobra

Kategoria > Informacje ogólne
Baner akcji

Trwa głosowanie w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Głos Koszaliński” i „Głos Szczeciński” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:

 Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Bukowianki w Buku, KGW Dobrawianki, KGW Kreatywne Wtorki w Dołujach, KGW Wołczkowo, KGW w Mierzynie

Lider Społeczności Roku:

Iwona Majewska, Izabela Dryjańska

Sołectwo Roku:

Sołectwo Bezrzecze, Sołectwo Dobra, Sołectwo Dołuje, Sołectwo Rzędziny, Sołectwo Skarbimierzyce, Sołectwo Stolec, Sołectwo Wołczkowo, Sołectwo Wąwelnica

Sołtys Roku:

Eugeniusz Wawrzoła, Jan Skrzypczak, Marcin Chołaj, Paweł Blachowski, Piotr Tymosz, Waldemar Kitlas, Zbigniew Hedrych

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem www.gk24.pl/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Głos Koszaliński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej