Niszczenie chodnika

Kategoria > Straż Gminna
Niszczenie chodnika

Uszkodzony chodnikW dniu 26 czerwca 2023 r. strażnicy gminni naocznie stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje.

Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik. Powiadomiono Starostwo Powiatowe w Policach przesyłając zdjęcia uszkodzenia. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe przesłało informację, że owszem zezwolenie było wydane, ale nie na przejazd przez chodnik, gdzie nie ma wyznaczonego zjazdu. W związku z tym Starostwo cofnęło wydane zezwolenie.

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej