Monitoring terenu rekreacyjnego w Bezrzeczu

Kategoria > Straż Gminna
Monitoring terenu rekreacyjnego w Bezrzeczu

Tablica- uwaga teren monitorowanyW związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu na terenie obiektu sportowego w Bezrzeczu, Straż Gminna w Dobrej nadzoruje przestrzeganie porządku publicznego na poszczególnych obiektach z wykorzystaniem tzw. fotopułapki oraz dronu. Cyklicznie wykonywane są loty nad terenem wraz z możliwością rejestracji obrazu. Straż Gminna posiada do takich działań stosowne upoważnienie wynikające z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).

Teren obiektów pomimo braku obowiązku został oznaczony stosownymi tablicami informującymi o możliwym monitoringu.

Działania takie prowadzone będą do czasu uruchomienia monitoringu gminnego.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej