Informacja o realizacji zadania publicznego - realizacja Budżetu Obywatelskiego (projekt nr 12) pn. „Integracja nas wzbogaca Dołuje - Kościno”

Kategoria > Budżet obywatelski
Herb Gminy Dobra

Wójt Gminy Dobra, działając na postawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje realizację zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego (projekt nr 12) pn. „Integracja nas wzbogaca Dołuje - Kościno”, na pierwszą z prezentowanych w ofercie części pn. „Dzień Dziecka”. Projekt ten został wytypowany do realizacji w 2024 r. , z kwotą dotacji 1500 zł, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małego grantu”.

W załączeniu przedstawiam wniosek złożony przez Stowarzyszenie.

Proszę o pisemne zgłaszanie uwag dotyczących złożonego wniosku, wg art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w poniższy sposób:
- na adres e-mail: dotacje@dobraszczecinska.pl
- osobiście, składając wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Szczecińska 16a; 72-003 Dobra, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.30-16.30, wtorek - piątek 7.00-15.00).

Informacja o realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - realizacja Budżetu Obywatelskiego (projekt nr 12) pn. „Integracja nas wzbogaca Dołuje - Kościno”, 1-sza część >> pobierz (pdf)

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej