Informacja

Kategoria > Pomoc społeczna
Informacja

Wójt Gminy Dobra informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r.: Zadanie w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2024 r.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Tanowie, ul. Grunwaldzka 13, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową, została przyznana dotacja w wysokości 40 000 zł.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej