Gmina Dobra realizuje projekt „Zdalna Szkoła+”

Kategoria > Oświata
Gmina Dobra realizuje projekt „Zdalna Szkoła+”

Logotypy projektu Zdalna Szkoła +

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 54 972,40 zł i jest przeznaczone na zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba sztuk przekazanych laptopów

wraz z oprogramowaniem

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu

6

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

5

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dołujach

2

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

6

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach

1

WÓJT

Teresa Dera

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej