Fundusz sołecki: Uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i terenu pod boisko w Łęgach

Kategoria > Inwestycje 2024

Informacja z dnia 28.02.2024r.

Gmina rozpoczęła prace przygotowawcze do wykonania inwestycji dot. budowy ogrodzenia terenu przy świetlicy w Łęgach. Do realizacji zadania przeprowadzone zostanie wznowienie granic by było dokładnie wiadomo jak przebiegają granice działki.

 

Informacja z dnia 13.03.2024r.

Gmina ustaliła że środki zapewnione w ramach Funduszu sołeckiego nie są wystarczające na ogrodzenie całości terenu działki. Zostaną przeprowadzone konsultacje z Wnioskodawcą celem ustalenia dalszego toku postępowania.

 

Informacja z dnia 03.04.2024r.

Podczas spotkania z Wnioskodawcą ustalono, że zostanie ogrodzona część terenu przy świetlicy w Łęgach. Ogrodzenie będzie poprowadzone za wiatą ogniskową i wyposażone w furtkę umożliwiającą wejście na teren boiska do piłki nożnej.

 

Informacja z dnia 05.04.2024r.

Gmina podpisała umowę na realizację wznowienia granic działki 43/13 tj. terenu przy świetlicy w Łęgach.

 

Informacja z dnia 12.04.2024r.

Gmina podpisała umowę na realizację ogrodzenia terenu przy świetlicy w Łęgach. Nowe ogrodzenie powinno powstać do 7 czerwca br.

Wykonawca: Łukasz Pomorski

Wartość umowy: 27 000 zł

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej