Dewastacje obiektów gminnych

Kategoria > Straż Gminna
Dewastacje obiektów gminnych

W naszej gminie systematycznie dochodzi do dewastacji obiektów sportowych, rekreacyjnych, czy też infrastruktury drogowej. W dniu 13 sierpnia doszło do aktów wandalizmu w m. Stolec, gdzie uszkodzone zostały znaki drogowe. Wszystko na to wskazuje, że sprawcami były osoby nieletnie. Sprawę prowadzi Policja. 

Systematycznie dewastowane są elementy wyposażenia na terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu. Tutaj także wszystko wskazuje, że sprawcami są osoby nieletnie. W przypadku ustalenia danych tych osób sprawa także zostanie skierowana na Policję. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wskazuje na Policję, jako właściwy organ do prowadzenia spraw wobec nieletnich, którzy popełnili czyn karalny. Dalej sprawa toczy się w sądzie dla nieletnich.

W dniu 29 sierpnia w m. Dołuje patrol Straży Gminnej w Dobrej ujął dwóch nieletnich, którzy na drodze odpalali petardy powodując nie tylko hałas, ale także duże zanieczyszczenie terenu. W pobliżu inny nieletni wrzucił petardę do TOI TOI znajdującego się przy terenie rekreacyjnym powodując duże zanieczyszczenie i zniszczenia. Strażnicy ustalili dane personalne sprawcy tego czynu. Dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyceny powstałych szkód i postawy rodziców nieletniego.

Przy tej okazji zwracam się z apelem, jeśli ktoś z mieszkańców jest świadkiem takich czynów, czy też ma jakąkolwiek wiedzę na temat potencjalnych sprawców proszony jest o informowanie straży gminnej.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej