Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 197/17 (ul. Jaguara) w Dołujach 2024

Kategoria > Inwestycje 2024

Informacja z dnia 30.05.2023r.

Gmina Dobra zamieściła zapytanie ofertowe do zadania. Oferty można składać do 12.06.2023r.

Link do zapytania: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/budowa-odcinka-sieci-wodociagowej-w-dz-nr-197-17-ul-jaguara-w-dolujach

 

Informacja z dnia 19.06.2023r.

Gmina Dobra odstąpiła od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych do zadania. Złożone ofert znacznie przekraczały zaplanowane środki.

 

Informacja z dnia 17.08.2023r.

Gmina Dobra zamieściła zapytanie ofertowe do zadania. Oferty można składać do 31.08.2023r.

Link do zapytania: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/budowa-odcinka-sieci-wodociagowej-w-dz-nr-197-17-ul-jaguara-w-dolujach-1

 

Informacja z dnia 28.12.2023r.

Gmina Dobra podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych do zadania.

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

Wartość umowy: 19 729,20 zł brutto

 

Informacja z dnia 12.01.2024r.

Gmina Dobra przekazała plac budowy pod wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jaguara.

 

Informacja z dnia 27.03.2024r.

Gmina Dobra odebrała roboty budowlane - Wykonawca przystępuje do procedury uzyskania braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej