Boisko na "Mierzyniance” wyłączone z użytkowania

Boisko na "Mierzyniance” wyłączone z użytkowania

W dniu dzisiejszym tj. 10 listopada br. Gmina Dobra przekazuje plac budowy pod prace związane z wymianą nawierzchni boiska na terenie rekreacyjnym "Mierzynianka" znajdującego się w Mierzynie przy ul. Nasiennej. Dotychczasowa, zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona nawierzchnią ze sztucznej trawy o przeznaczeniu piłkarskim. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac został określony na 16 stycznia 2023 r. i do tego czasu boisko będzie wyłączone z użytkowania

Inwestycja jest wykonywana w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Kierownik WKI

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej