Bałagan przy pojemnikach na używaną odzież

Kategoria > Straż Gminna

Na terenie Gminy w wielu miejscach znajdują się pojemniki na używaną odzież. Cel ich ustawienia jest szczytny, natomiast fundacja ustawiająca pojemniki czyni to samowolnie. W poszczególnych lokalizacjach pojemniku ustawione są bez jakiejkolwiek zgody właściciela terenu. W takiej sytuacji to jedynie właściciel danej nieruchomości może podejmować ewentualne czynności w kierunku usunięcia pojemników z jego terenu

Taka sytuacja występuje min. w Dobrej, przy parkingu sklepu Biedronka. Teren, gdzie ustawiono pojemniki należy do Spółki z o.o. z miejscowości Poznań i objęty jest monitoringiem.

Strażnicy gminni kilkukrotnie zapoznawali się z nagraniami obrazującymi podrzucanie odpadów pod pojemniki. W załączonym nagraniu widoczny jest pojazd Opel Zafira na niemieckich numerach rejestracyjnych rozpoczynających się na PW. Niewykluczone, że pojazdem porusza się ob. Polski. Niestety, pomimo iż z nagrania wynika, że blisko 10 osób  widziało wyjmowanie worków z pojazdu, stawiania ich przy kontenerach nikt tym zdarzeniem nie zainteresował się. Jeżeli ktokolwiek rozpozna pojazd i ma jakąkolwiek wiedzę o jego użytkowniku proszony jest o kontakt ze Strażą Gminna w Dobrej.

Straż Gminna w analogicznej sytuacji ustaliła i ukarała sprawcę podrzucenia odpadów pod kontenery. 

Pozostawianie worków, odpadów, innych rzeczy przy pojemnikach, zamiast wrzucania ich do środka jest wykroczeniem z art. 145 kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat karny 500 zł lub grzywna w postępowaniu sądowych do 5 000 zł. Pojemniki w m. Dobra zostały oklejone z informacją o zakazie pozostawiani odpadów wokół nich, o monitoringu tego miejsca i konsekwencjach prawnych takiego zachowania.

 

       Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej