Badanie ankietowe GUS - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

Kategoria > Informacje ogólne
Baner badania

Do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).

Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście Prezesa GUS skierowanym do wylosowanych gospodarstw domowych) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Samospisu można dokonać do 17 kwietnia 2024 r.

Natomiast, od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. do wylosowanych osób, dzwonić będą Ankieterzy (dotyczyć to będzie osób, które otrzymały list Prezesa oraz niepoprawnie wypełniły ankiety lub w ogóle nie wypełniły). Wówczas pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny lub będą odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Zakres zbieranych informacji:
• dostęp do Internetu w domu,
• korzystanie z Internetu,
• korzystanie z e-administracji,
• korzystanie z handlu elektronicznego,
• umiejętności cyfrowe,
• prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
• ekologia w kontekście ICT,
• Internet rzeczy.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej