WYDZIAŁ DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I EGZEKUCJI INFORMUJE, IŻ PRZEZ CAŁY ROK TRWA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 4 W DOBREJ

Akcja skierowana jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra, którzy mają problem z pozbyciem się zużytych opon.

ZBIERANE SĄ TYLKO OPONY CAŁE (nie pocięte),
CZYSTE (bez piasku i ziemi), BEZ FELG.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OPONY POCHODZĄCE Z ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH WYMIANĘ OPON, WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH.