Herb Gminy DobraWójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Edycji Konkursu Krzyżówka realizowanego w ramach Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023. Wśród prawidłowo nadesłanych (dostarczonych) rozwiązań zostaną wylosowane Karty Prezentowe Empik. Termin składania formularzy Krzyżówki upływa w dniu 24 listopada 2023r.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16A 72-003 Dobra (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz Konkursu Krzyżówka >> pobierz (pdf)

Regulamin Konkursu Krzyżówka >>  pobierz (pdf)