Realizując współpracę z włoską gminą Ponte San Nicolo w dniach 8-12 września 2012r. delegacja przedstawicieli Gminy Dobra brała udział w projekcie "Pomost dla praw człowieka".
Projekt zakładał prezentację miast partnerskich oraz Stowarzyszeń i grup z Ponte San Nicolo biorących udział w wydarzeniu. Uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami, które opowiadały o swojej działalności, prezentowały przedmioty, obrazy.

 

Od 8 do 11 września 2011r. gościliśmy na terenie Gminy Dobra delegację z zaprzyjaźnionej włoskiej Gminy Ponte San Nicolo. Nasi przyjaciele z Włoch przyjęli zaproszenie i przyjechali z rewizytą.

Współpraca Gmin trwa od ubiegłego roku, a na sesji w dniu 8 września 2011r. Rada Gminy Dobra przyjęła uchwałę w sprawie współpracy, która za priorytetową uznaje współpracę w dziedzinie samorządności, kultury, oświaty, sportu, ochrony zabytków, wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego narodów Polski i Włoch.