Realizując współpracę z Gminą Ponte San Nicolo w dniu 9 września 2014r. podczas wizyty w Ponte San Nicolo podpisana została deklaracja współpracy między Gminą Ponte San Nicolo ( Republika Włoska ), a Gmina Dobra ( Rzeczpospolita Polska ).
Deklarację podpisali Burmistrz Gminy Ponte San Nicolo Enrico Rinuncini i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.
Deklaracja zakłada promowanie i wspieranie wymiany we wspólnych dziedzinach w celu lepszego poznania rzeczywistości, życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego obu gmin.

 

 

Odsłonięta została również tablica z nazwą Gminy Ponte San Nicolo i gmina partnerskimi w tym Gminą Dobra.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2015/WW/1