Nazwa zadania: usunięcie awarii oraz konserwacja układu drenarskiego ul. Nowoleśna-Brylantowa-Jaspisowa w Bezrzeczu

Długość: 500 m

Koszt: 12716,10 zł

Nazwa zadania: usunięcie awarii oraz konserwacja całego układu drenarskiego ul. Wiśniowa/Piaskowa Wołczkowo

Długość: 495 m

Koszt: 9626,10 zł

Nazwa zadania: konserwacja rowów melioracyjnych Dobra ul. Sportowa

Długość: 2205 m

Koszt: 34 732,50 zł

 • mini_20210105_123016
 • mini_20210112_115355
 • mini_20210119_103340

Trwają prace projektowe do zadania „Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku”

Rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa w rejonie projektowanego do wykonania przez Gminę przelewu regulującego poziom wody na terenie użytku ekologicznego „Ptasi Zakątek” uniemożliwia wykonanie zadania zgodnie z pierwotnie założonym planem.

Po dokonaniu analizy technicznych i własnościowych możliwości włączenia projektowanego układu melioracyjnego do istniejącego układu drenarskiego stwierdzono, że zasadna jest zmiana pierwotnie założonej trasy przedmiotowego rurociągu w taki sposób aby osiągnąć założony cel, czyli umożliwić odprowadzenie nadmiaru wody z Ptasiego Zakątka do Jeziora Kościńskiego poprzez tereny leśne.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 57 810,00 zł brutto

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2021 r.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i uzgodnień Gmina Dobra będzie mogła przystąpić do realizacji zadania.

Nazwa zadania: konserwacja układu melioracyjnego Lubieszyn - Targowisko ZAN - Dołuje

Długość: 1210 m

Koszt: 15 998,000 zł

 • mini_20201112_114553
 • mini_20201123_092824

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego ul. Brzozowa Mierzyn

Długość: 70 m

Koszt: 1471,70 zł

 • mini_20201103_103254
 • mini_20201103_103311

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 13, Bezrzecze ul. Nowowiejska

Długość: 110 m

Koszt: 1476,50 zł

 • mini_20201113_100409
 • mini_20201113_100427

 

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 14, Grzepnica

Długość: 280 m

Koszt: 12609,10 zł

 • mini_20201006_124558
 • mini_20201006_125322
 • mini_20201009_114731

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego Mierzyn ul. Tytusa - Wiejska

Długość: 940 m

Koszt: 17744,90 zł

 

 • mini_20200722_110318
 • mini_20200722_110833

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego Dobra (ul. Dereszowa) - Sławoszewo

Długość: 3115 m

Koszt: 54493,80 zł

 

 • mini_20200703_094351
 • mini_20200716_102005

Nazwa zadania: Naprawa uszkodzonego rurociągu drenarskiego Kościno - ul. Czapli-Żurawia

Długość: 300 m

Koszt: 217249,16 zł

 

 • mini_20200113_122323
 • mini_20200113_122658
 • mini_20200113_123207

Nazwa zadania: Awaryjne udrożnienie rowu melioracyjnego Dobra/Łęgi od ujścia do rzeki Mała Gunica do m. Dobra, ul. Szczęśliwa

Długość: 3480 m

Koszt: 31 412,10 zł

 

 • mini_20200128_112459
 • mini_20200128_114947
 • mini_20200128_121658