UCHWAŁY RADY GMINY DOBRA DOT. FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01 STYCZNIA 2023 R.

OPŁATY

UCHWAŁA Nr XXXVIII/502/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr XXXVII/496/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 24.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

 

UCHWAŁY RADY GMINY DOBRA DOT. FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01 STYCZNIA 2022 R.

OPŁATY

Uchwała Nr XXVII/362/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII/363/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII/365/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

 

WZÓR DEKLARACJI

Uchwała Nr XXVII/364/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVIII/372/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz (pdf)

 

ODBIÓR ODPADÓW

Uchwała Nr XXXII/416/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII/361/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVIII/371/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr XXXII/415/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVIII/370/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

 UCHWAŁY RADY GMINY DOBRA DOT. FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01 STYCZNIA 2021 R.

OPŁATY

Uchwała Nr XVII/242/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)


Uchwała Nr XVII/243/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym >> pobierz (pdf)


Uchwała Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >> pobierz (pdf)


Uchwała Nr XVII/245/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych >> pobierz (pdf)

 

WZÓR DEKLARACJI

Uchwała Nr XVIII/244/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII.187.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVII/244/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklasacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz (pdf)

 

ODBIÓR ODPADÓW

Uchwała Nr XVII/240/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.281.2020.EM Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.października 2020 r. >> pobierz (pdf)

 

 

POPRZEDNIE UCHWAŁY RADY GMINY DOBRA DOT. FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty:

Uchwała Nr VI/70/2019 rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik >> pobierz
moc obowiązująca od 01 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XXI.184.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik >> pobierz (pdf)

 

Uchwała Nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> pobierz
moc obowiązująca od 01 stycznia 2016 r.

 

Uchwała Nr X/140/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik >> pobierz
moc obowiązująca od 01 stycznia 2016 r.

 

Uchwała nr IV/58/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. >> pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/439/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik >> pobierz

 

Uchwała Nr XXVII/375/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> pobierz

 

Uchwała Nr XXII/315/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. >> pobierz

 

Uchwała Nr XX/285/2012 r. Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik. >> pobierz

 

Uchwała Nr XIX/268/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> pobierz

 

Uchwała Nr XIX/266/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. >> pobierz

 

Uchwała Nr XIX/265/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. >> pobierz

 

Wzór deklaracji:

Uchwała Nr XVIII/241/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/441/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >> pobierz

 

Uchwała Nr XXVII/374/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz

 

Uchwała Nr XXIII/327/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2013r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz

 

Uchwała Nr XXII/316/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz

 

Uchwała Nr XIX/267/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz

 

UCHWAŁA NR VI/75/2015 RADY GMINY DOBRA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz

 

Uchwała nr XVIII/241/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >> pobierz
moc obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 

 

Odbiór odpadów:

Uchwała Nr XXXIV/459/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz 

 

Uchwała nr XXV/330/2017 z dnia 29 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz

 

Uchwała Nr XXXII/440/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz

 

Uchwała Nr XIX/269/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Dobra na sektory. >> pobierz

 

Uchwała Nr XX/290/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> pobierz

 

Uchwała Nr XXII/317/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >> pobierz

 

UCHWAŁA NR VIII/107/2015 RADY GMINY DOBRA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra:

Uchwała Nr XXXIV/458/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz

Uchwała Nr XXIII/309/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz 

Uchwała nr XXV/329/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz 

Uchwała Nr XX/289/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. >> pobierz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze ws uchwały Nr XX/289/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. >> pobierz
Utrata mocy prawnej w dniu 1 stycznia 2016 r.

 

UCHWAŁA NR VIII/108/2015 RADY GMINY DOBRA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz
Moc obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Uchwała Nr XI/157/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. >> pobierz 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze >> pobierz