Uchwała Nr XI/182/11 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie - pobierz

14 kwietnia 2012r. został oficjalnie otwarty i udostepniony mieszkańcom teren sportowo-rekreacyjny Mierzynianka w Mierzynie usytuowany przy ul. Nasiennej 20.

Informuję, że od dnia 14 kwietnia 2012 r. do odwołania Teren Sportowo - Rekreacyjny "Mierzynianka" w Mierzynie będzie otwarty w godzinach od 9.00 do 21.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Podkategorie